Sagittaria

  • Informační a poradenské centrum ochrany přírody

  • Péče o chráněná území a krajinu

  • Podpora ohrožených druhů

  • Likvidace invazních druhů

  • Biologická hodnocení a odborné posudky

  • Pozemkový spolek Sagittaria

  • Více...

 


 

Spolupracujeme s:

Fort Radíkov - více zde

 

Naše činnost je uskutečňována za finanční pomoci:

OPŽP