starý sad u obce Šišma

Jedná se o rozsáhlejší, extenzivně využívaný sad nacházející se severozápadně od obce Šišma. Nachází se zde velký počet starých ovocných stromů (třešeň, slivoň švestka, jabloň, hrušeň), které jsou již zčásti odumírající, a na některých místech se ještě zachoval bohatý bylinný podrost. Celkově tak lokalita má lesostepní charakter s teplomilnými trávníky a roztroušenými starými stromy. V současné době však sad vzhledem k nedostatečné péči zčásti zarůstá náletovými dřevinami a výmladky ovocných stromů a také bylinný podrost je negativně ovlivněn jednak zástinem dřevinami a jednak rozmáháním se běžných, konkurenčně schopných druhů bylin. Území je součástí Evropsky významné lokality a Přírodní památky Lesy u Bezuchova.