chcete třídit odpad

- nejlepší a nejefektivnější je vzniku odpadů předcházet. Např. upřednostňujte zboží, které je baleno v malém množství obalů, nebo bezobalné. Noste si na nákup vlastní tašku a sáčky z předchozích nákupů. Využívejte vratné obaly, vyhýbejte se obalům z více druhů materiálů. Nekupujte věci na jedno použití, balenou vodu, zeleninu a ovoce. Vyhýbejte se na výrobu energeticky náročným obalům z hliníku.
- Třídění: v obalech nesmí zůstávat zbytky obsahu. K vymytí stačí voda po umývání nádobí.

Sklo
- některé skleněné lahve je možné vrátit zpět do obchodu, který nápoje v těchto lahvích nabízí. Povinná výše zálohy je 3 kč. (např. láhev na víno 1l, láhev na minerální vodu 0.7l, láhev na limonádu a sodovou vodu 0.33l, většina pivních lahví 0.5l). Prodejny o velikosti nad 200 m2, musí nabízet i nápoje ve vratných lahvích (jsou.li dostupné na trhu) mají-li v nabídce stejný typ nápoje v nevratných obalech.
- pro nevratné skleněné obaly a menší kusy skla je určen zelený kontejner. Do něj nepatří keramika, porcelán, zrcadla, autosklo, drátěné sklo. Ty je možné odevzdat ve sběrných dvorech

Papír
- pro sběr papíru je určen modrý kontejner. Pokud kontejner v obci nemáte, pravděpodobně sběr probíhá prostřednictvím základní školy. Do sběru nepatří papír mastný a jinak znečištěný, papír pauzovací, voskovaný nebo potažený plastem.

Plasty
- pro sběr plastů slouží žluté kontejnery do kterých můžeme umístit sešlápnuté PET-láhve, plastové sáčky, igelitové nákupní tašky, fólie, stará CD, kelímky od jogurtů a jiných potravin. Větší kusy polystyrenu, linolea , výrobky z PVC, gumu a odevzdejte ve sběrných dvorech

Nápojové krabice
- v každém regionu je sběr nápojových krabic (např. od mléka, džusů) řešen jinak. V Olomouci jsou pro ně vyhrazeny červené kontejnery, kam se ukládají prázdné a složené.

Kovy
- kovy můžeme odevzdat ve sběrných surovinách.

Nebezpečné odpady
- baterie všeho druhu, oleje, barvy, ředidla, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, znečištěné hadry, pesticidy, léky, lepidla, fotochemikálie, ........ a jejich obaly je nutno odevzdat ve sběrném dvoře nebo na pravidelné sběrové sobotě ve Vaší čtvrti. Rozhodně nepatří do popelnice.
- staré léky a jejich obaly můžete také odevzdat ve všech lékárnách
- staré autobaterie je nutné odevzdat ve sběrovém dvoře (nebo je zdarma odveze firma LUKE electric, Dětmarovice 1072, 735 71, tel: 596 550 005,
- elektroodpad jako televizory, monitory, počítače, tiskárny, kopírky, rádia, elektromotory nebo součástky spotřebičů patří do sběrného dvora. Při koupi nové ledničky nebo sporáku má prodejce povinnost převzít od Vás starý spotřebič. (tento zpětný odběr u prodejce se vztahuje také např. na baterie, zářivky nebo výbojky.

Autovraky
- autovrak předejte pouze osobě oprávněné k jeho převzetí, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování. Seznam takových osob zveřejňuje krajský úřad Olomouckého kraje

Staré šatstvo, obuv, hračky, knihy, nádobí a další věci z domácnosti
- staré knihy předejte antikvariátu, staré hračky dětskému domovu, nádobí azylovým domům. Také je, stejně jako staré šatstvo, mohou převzít tato místa Olomouc: Středisko SOS, Rooseveltova 9, tel. 585 436 948
Čajkovského 17, tel. 585 438 161
Charita Olomouc, Wurmova 11. tel. 585 221 127,
email: khamoro.olomouc@charita.cz, www.olomouc.charita.cz