Cigánské zmoly

Teplomilná travino-bylinná společenstva v členitém terénu Grygovských kopců u obce Krčmaň. Podkladem je propustný vápenec a půdy tedy snadno vysychají, což podmiňuje výskyt mnoha druhů ohrožených rostlin, například koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), lnu žlutého (Linum flavum), bělozářky větvité (Anthericum ramosum) nebo hvězdnice chlumní (Aster amellus).

V roce 2003 jsme zde zahájili po mnohaleté pauze realizaci optimálního managementu, tzn. pravidelné kosení travin a rozrůstajících se křovin. V roce 2004 jsme zahájili monitoring populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v rámci monitoringu pro soustavu NATURA 2000. Od roku 2004 taktéž monitorujeme populaci střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus), který jsme zde v roce 2003 objevili.

 

Cigánské zmoly

 


Zobrazit místo Cigánské zmoly na větší mapě