Co teď kvete — Kyčelnice žláznatá

Latinský název: Dentaria glandulosa
Doba květu: 10. Duben — 15. Květen
Ostatní informace:

Kyčelnice žlaznatá představuje u nás květenu karpatského regionu. Roste v horských květnatých bučinách a jedlobučinách. Na střední Moravě dosahuje západní hranice rozšíření a roste zde i v lužních lesích a dubohabřinách.