Co teď kvete — Pavinec horský

Latinský název: Jasione montana
Doba květu: 15. Červen — 25. Červenec
Ostatní informace: