Co teď kvete — Pěchava vápnomilná

Latinský název: Sesleria caerulea
Doba květu: 20. Březen — 15. Červen
Ostatní informace: