Droždín-sad

Starý opuštěný sad na mírně ukloněném svahu nedaleko obce Droždín. Rostou zde zbytky původních ovocných dřevin převážně jabloní, hrušní, třešní, meruněk a slivoní. Dále je zde zastoupen ořešák královský (Juglans regia), bez černý (Sambucus nigra) a trnka obecná (Prunus spinosa). Sad byl dlouho neudržován, nedocházelo k pravidelnému kosení bylinného patra a proto lokalita postupně zarůstá keři. I přesto starý sad představuje stabilní prvek v kulturní zemědělsky využívané krajině. Plní významnou funkci protierozní, krajinotvornou a estetickou. Lze předpokládat, že území je významným biotopem a slouží jako hnízdiště zpěvných ptáků, úkryt hmyzu a drobných savců. V jižní části je lokalita zamokřena což představuje vhodné podmínky pro výskyt obojživelníků.

PP Droždín-sad PP Droždín-sad

PP Droždín-sad - managementové práce

PP Droždín-sad - managementové práce


Zobrazit místo Droždín sad na větší mapě