Experimentální plochy lučních společenstev

Název projektu: "Založení experimentálních ploch k získávání semen ze zdrojových lučních společenstev svazu Arrhenatherion a jejich aplikaci na obnovovanou plochu"

Úkol: Provedení prací pro zabezpečení experimentu v rámci projektu č. 1CE052P3 "Polopřirozené travní porosty - zdroj pro zlepšení biodiverzity (SALVERE)"

Projekt bude realizován v letech 2009-2011 v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (OPNS) Střední Evropa na podporu společných projektů a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

1. Výběr vhodné zdrojové luční plochy (Arrhenatherion)Kvetoucí louka v Terezském údolí

  • botanické a fenologické hodnocení porostu
  • provedení sklizně zdrojového materiálu (sklizeň "zeleného" sena a výmlat porostu)

2. Výběr plochy k obnově na orné půdě

  • aplikace materiálu sklizeného dvěma metodami ze zdrojové plochy (nastlání sena, aplikace výmlatu)
  • management obnovené plochy (kosení)
  • botanické hodnocení porostu

Začátek realizace: 8. 5. 2009

Konec realizace: 30. 11. 2011

Místo realizace: Olomoucký kraj

Project Salvere

OSEVA PRO, s.r.o.

- PP Bázlerova pískovna a okolí

- PR Terezské údolí

Odpovědná osoba: Michal Krátký

 

EU - ERDFCentral Europe