Hnízdní a úkrytová podpora samotářských včel a čmeláků

Název projektu: "Hnízdní a úkrytová podpora samotářských včel a čmeláků"
aneb "Hmyzí hotel"

Realizace projektu: červen – září 2011

Místo realizace: Olomouc – Černovír, pozemek 477/12 který v současnosti slouží pro kultivaci matečnicových porostů pro tvorbu regionální semenné směsi                           (GPS: 49°36'49.646"N, 17°14'41.244"E)

Cíl projektu:info panel

Cílem projektu je podpora druhové pestrosti urbanizované krajiny se zaměřením na samotářské včely a čmeláky, kdy formou nabídky uměle vytvořených hnízdních úkrytů, chceme zvýšit druhovou pestrost a početnost těchto druhů v intenzivně antropogenně využívané krajině.

Východiska řešené  problematiky:

V posledních desetiletích dochází ke značnému úbytku hmyzích druhů, které se významně podílí na opylování rostlin. Jedná se hlavně o divoce žijící druhy samotářských včel a čmeláky přicházející v důsledku změn v krajině přichází o své biotopy. Původně pestrá krajina se změnila v zemědělskou “poušť“. Stejně tak okrasné úpravy zahrad nevyhovují potřebám volně žijících živočichů, především hmyzu. Úkolem „hmyzího hotelu“ je poskytnutí v rámci zemědělské a urbanizované krajiny vhodných hnízdišť a úkrytů pro různé druhy samotářských včel, čmeláků a jiných druhů živočichů vázaných na “přirozený nepořádek v krajině“ (tlející kmeny, hromádky listí, nesečené trávníky a pod). Kromě této funkce, bude hnízdiště také zajímavým prvkem v krajině, který by měl seznamovat veřejnost s rozmanitostí našich opylovačů a jejich přírodním i socioekonomickým významem.

hmyzí hotel

"Hmyzí hotel" v praxi:

Základem hnízdiště je samonosná dřevěná konstrukce z akátového dřeva po celé délce krytá stříškou proti dešti.

Dvě nadzemní patra konstrukce jsou vyplněna přírodními a částečně i umělými komponentami, které jsou odzkoušeny jako úspěšně osidlované úkryty. Na výplň byly použity materiály jako: příčně i podélně vrtaná kulatina, vrtaný hranol, vrtané nepálené cihly (“vepřovice“), vrtané šamotové cihly (průměr vrtaných otvorů 2-6 mm), doplněné dutými stonky rostlin, rákosem a dále pak skládanou kůrou a suchou zídkou z břidlice. V přízemním patře jsou naskládány větve s vytvořením úkrytu pro jiné užitečné živočichy např. ježky či obojživelníky.

hmyzí hotel detail vrtané kulatiny

Jedná se o novou aktivitu našeho sdružení vázanou na zájmy o podporu druhové pestrosti krajiny. Předkládaný projekt lze považovat za pilotní, kdy teprve následné období ukáže jeho úspěšnost a možnost rozšiřování podobných akcí v krajině. Projekt je částečně vázán na úspěchy s kultivací luční druhů bylin s cílem dále zvyšovat a podporovat druhovou pestrost v krajině.

Pokud byste se chtěli o „hmyzích hotelech“, čmeláčích či včelích budkách dozvědět něco více nebo byste si chtěli postavit hnízdiště na vaší zahradě, navštivte stránky www.vcelky.cz

 

Tento projekt byl finančně podpořen Českým svazem ochránců přírody

v rámci národního programu „Ochrana biodiverzity“. Děkujeme.

logo českého svazu ochránců přírody