Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

V rámci ochrany tohoto druhu je zpracováván záchranný program řešící úpravu hospodaření na lokalitách s výskytem tohoto motýla ve prospěch zachování jeho populace.