Invazní druhy

Problematikou invazních druhů se zabýváme od roku 1996. Mapujeme rozšíření nejvýznamnějších druhů nepůvodních rostlin šířících se na střední Moravě. Od roku 2001 spolupracujeme s Magistrátem města Olomouce na mapování a likvidaci invazních druhů ve strávním území města Olomouce. Od roku 2005 jsme rozšířili činnost i na území obcí Dolany, Bystrovany, Velká Bystřice a Hlubočky. Cílem projektu je zamezení dalšího šíření a likvidace nejvýznamnějších druhů invazních rostlin.

Co jsou to invazní druhy?

Za invazní druhy považujeme ty druhy, které u nás nejsou původní (nevyskytovaly se u nás od posledního zalednění, cca před 10.000 lety), byly zavlečeny člověkem a dále se samovolně šíří volnou krajinou. S invazními druhy velmi úzce souvisí i termíny archeofyty a neofyty. Zjednodušeně řečeno, za archeofyty považujeme druhy zavlečené před objevením Ameriky (1492) a za neofyty druhy zavlečené po objevení Ameriky. Většina nebezpečných invazních druhů jsou pak neofyty - jedná se o druhy šířící se v krajině a zvyšující svou početnost na úkor okolní původní vegetace. Naopak archeofyty jsou dnes ve většině případů považovány za méně nebezpečné, vesměs polní plevele, které jsou díky změnám jak kulturních tak přírodních podmínek na ústupu. Typickým příkladem může být snad ještě známý koukol polní, kdysi hojný plevel polí. Dnes je jedním z kriticky ohrožených druhů květeny ČR.

Schopnost šířit se a obsazovat nová stanoviště je pro invazní druhy klíčová. V ČR je považováno za invazní cca 90 rostlinných druhů, což představuje asi 2% všech druhů naší květeny.

O invazkách

Přehled druhů

Likvidace