Jabloň lesní (Malus sylvestris)

Velký keř nebo strom rostoucí v lužních lesích, dubohabrových a dubolipových hájích, doubravách a jejich pláštích a na křovinatých stráních. V lesních porostech roste vtroušena a nevytváří souvislé porosty. Dožívá se 120-200 let, a začíná plodit už ve stáří 8 - 15 let. Druh je podle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Holub, Procházka 2000)  řazen mezi C2 druhy - silně ohrožené taxony, v rámci okresu Olomouc lze jej zařadit mezi druhy silně až kriticky ohrožené s jediným plodícím stromem v přírodní rezervaci Království u Grygova. Problémem a důvodem postupného ústupu je snadné křížení s jabloní domácí. Otázkou zůstává jestli tento druh díky těmto příčinám zmizí z naší přírody.

Tak jako jeřáb břek i jabloň lesní pěstujeme od roku 1999 ze semen sebraných s plodící jabloně v PR Království. K dispozici pro výsadby je přibližně 1000 kusů jabloní. Ty budou ve Spolupráci se Správou CHKO Litovelské Pomoraví a Lesy města Olomouce vysazeny do CHKO a do PR Království.  

 Toto záchranné pěstování jeřábu břeku a jabloně lesní v roce 2000 podpořila ÚVR ČSOP v rámci otevřeného programu Ochrana biodiverzity.

Jabloň lesní
Jabloň lesní