Jak je likvidovat

Způsoby likvidace

Popsaných metod k likvidaci jednotlivých invazních druhů rostlin bylo relativně dost. Obecně je lze rozdělit na mechanickou a chemickou likvidaci. Mezi mechanickou likvidaci lze zařadit pravidelné sečení porostů s výskytem invazních ruhů, jejich vytrhávání, vyrývání, či mechanické poškození nadzemních nebo podzemních orgánů. Mimo likvidaci celé rostliny vytržením i s kořenem nebo vyrytím se jedná o poměrně neúčinné metody i přes velký počet opakování během vegetační sezony, jelikož se jedná o rotliny velmi dobře regenerující.

Druhým způsobem je likvidace chemická. Jedná se o postřik vhodným herbicidem s účinnou látkou glyphosate. Výrobků existuje několik, liší se koncentrací účinné látky a cenou. Dobrých výsledků se nám podařilo dosáhnout s herbicidy Roundup, Kaput a Dominator.Příprava postřiku Likvidace spočívá v postříkání zelených částí rostlin roztokem herbicidu. Po určité době (do 3 týdnů od aplikace) rostliny hynou. Proces je třeba opakovat tak dlouho dokud nepřestanou rostliny zmlazovat, což může být i několk let po sobě. Při likvidaci postřikem je nutné přísně dodržovat pravidla předepsaná výrobcem herbicidu a to jak z důvodu efektivní likvidace rostlin a ochrany zdraví, tak z důvodu ochrany přírody. Ředění se provádí obvykle v dávce 0,5l herbicidu na 10l vody. Efektivita postřiku je ovlivněna mnoha faktory. Postřik je nejlepší aplikovat za slunného a teplého dne. Období aplikace se různí. Obecně je vhodné roztok aplikovat ve fázi růstu rostlin, dokud jejich výška nepřesahuje 1m, z důvodu snadné prostupnosti porostem. Jiná vhodná doba je v období květu a plodu rostlin, kde jsou nejvíce oslabeny výdajem energie do květů a plodů.

Postřik křídlatky postřik zlatobýlu