Kácení stromů

chcete zjistit zda bylo povoleno pokácení stromu

- tuto informaci získáte na obecním úřadě (nachází-li se strom na území obce) nebo na městském úřadě (nachází-li se ve městě) (pro Olomouc: oddělení péče o zeleň, Hynaisova 10, 588 488 355)
Obecně by mělo platit, že je třeba povolení pro kácení každého stromu, který má ve výšce 130 cm obvod kmene větší než 80 cm, nebo se jedná o souvislé keřové porosty o ploše větší než 40 m2, a to i na soukromém pozemku. Dále není možné bez povolení kácet břehové porosty nebo zeleň podél liniových staveb (silnice, železnice, el. vedení). Kácení bez povolení je možno provést v případě, kdy stav dřevin bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí škoda velkého rozsahu.