Knihy

Publikace si můžete objednat na mailu sagittaria@volny.cz. Při zaslání publikace poštou přičítáme k ceně poštovné a balné v jednotné výši 20,- Kč za kus (např. při objednávce 5 ks publikací bude poštovné činit 100,- Kč). Publikace, u kterých není uvedena cena, jsou ZDARMA.

Chráněná území okresu Olomouc

***NOVINKA***

Chráněná území okresu Olomouc

Brožura představuje chráněná území okresu Olomouc. Její snahou je přiblížit krásy přírody na Olomoucku a připomíná potřebu ochrany přírody. Brožura může také sloužit jako průvodce a sborník tipů na výlety do přírody.

Autor: Michal Krátký, Slavomír Dostalík, Zuzana Dubová

Vydala: Sagittaria

Stáhnout publikaciOlomouc 2008

Objednat tištěnou verzi publikace.

 Mokřady střední Moravy Mokřady střední Moravy 

Publikace je věnována mokřadům a jejich významu pro krajinu a trvale udržitelný život v ní. Jednotlivé kapitoly Vás provedou po významných mokřadních lokalitách v rámci okresu Olomouc, Přerov, Prostějov a Kroměříž a jižních částech okresu Šumperk a Bruntál.

Autor: Vlastik Rybka

Vydala: Sagittaria

Olomouc 1997

CENA: 20,- Kč

 Litovelské Pomoraví Litovelské Pomoraví

Výpravná publikace o CHKO Litovelské Pomoraví a jeho nejbližším okolí. Publikace Vás provede kouty Litovelkého Pomoraví, které mají svou přírodovědnou nebo také kulturní a historickou hodnotu. Komentář k fotografiím je uveden v českém a anglickém jazyce.
Momentálně je publikace zcela rozebrána, připravujeme její dotisk.

Autor: Stanislav Bureš, Ivo Machar

Vydala: Sagittaria

Olomouc 1999

PUBLIKACE UŽ NENÍ NA SKLADĚ

 Materiály ke květeně Nízkého Jeseníků a přilehlých území

Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území

Odborná publikace shrnující výsledky floristického kurzu ČSBS v Bruntále v roce 1989. V publikaci je shrnuta květena 573 lokalit v rámci fytochorionů: Slezská pahorkatina, Jesenické podhůří, Hrubý Jeseník a Nízký Jeseník.

Autor: kolektiv autorů

Vydala: Sagittaria

Olomouc 1999

CENA: 20,-Kč

 Rostliny ve svitu evropských hvězdPlants of the Natura 2000 network in the Czech Republic

Rostliny ve svitu evropských hvězd / Plants of the Natura 2000 network in the Czech Republic

Publikace "Rostliny ve svitu evropských hvězd - rostliny soustavy Natura 2000 v České republice" popisuje 4 druhy mechů a 36 druhů vyšších rostlin, které jsou v České republice chráněny soustavou Natura 2000.
Celobarevná publikace má 88 stran textu. Hlavní část brožury sestává z představení jednotlivých druhů rostlin soustavy NATURA 2000. U každého druhu jsou 3-4 barevné fotografie seznamující s biotopem druhu, celkovým vzhledem rostliny, detailem květu či jinými důležitými částmi. Součástí je i mapka rozšíření druhu v České republice. Textová část Vás seznámí s celkovým rozšířením druhu a jeho základními biologickými vlastnostmi. Důraz je kladen na příčiny vzácnosti druhu, jeho význam a důvody ochrany. Důležitou součástí textu je stručný přehled dosud vykonaných ochranářských opatření k podpoře populací jednotlivých rostlinných druhů
Publikaci jsme vydali v roce 2004 díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí v rámci podpory projektů nevládních neziskových organizací v letech 2003 a 2004, Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Olomouckého kraje 2004, Nadace Veroniky a Fondu Vysočiny kraje Vysočina.

V roce 2005 jsme publikaci vydali také v anglické verzi za podpory Ministerstva životního prostředí, Olomouckého kraje v rámci OPOK 2004, Nadace Veroniky a Fondu Vysočiny kraje Vysočina, Odboru životního prostředí magistrátu města Olomouce, Jihomoravského kraje a Pardubického kraje.
Náhled publikace je ke stažení zde (formát pdf, velikost 1MB).
Náhled anglické verze publikace je ke stažení zde (formát pdf, velikost 1MB).

Autor: Vlastik Rybka, Romana Rybková, Renata Pohlová

Vydala: SagittariaStáhnout publikaci

Olomouc 2004 a 2005

ISBN: 80-239-4177-1

CENA: 50,- Kč

 D-O-L

DUNAJ - ODRA - LABE

Tato publikace stručně shrnuje výsledky projektu jehož cílem bylo zpracovat objektivní odborný podklad, který by posloužil jako jeden z výchozích materiálů k vypracování stanoviska MŽP k záměru výstavby kanálu D-O-L, zejména z hlediska ochrany přírody a trvale udržitelného využití krajiny údolních niv v kontextu principů přírodě blízké protipovodňové ochrany.

Zpracovatel: Sagittaria

Vydala: Sagittaria

Olomouc 2005

 

 Ohrožený hmyz nížinných lesů  

Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management

Zamyšlení nad příčinami ohrožení druhů hmyzu vázaných na řídké a světlé lesy a možnostmi nápravy.

Autor: Martin Konvička, Lukáš Čížek, Jiří Beneš

Vydala: Sagittaria

Olomouc 2006

CENA: 50,- Kč

 Ohrožený hmyz nelesních stanovišť Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management 

Tentokrát o ohrožení a ochraně hmyzu nelesních stanovišť.

Autor: Martin Konvička, Lukáš Čížek, Jiří Beneš

Vydala: Sagittaria

Olomouc 2005

CENA: 50,- Kč

 Natura 2000 v ČR Natura 2000 v České republice / Natura 2000 in the Czech Republic

Mapa znázorňující území soustavy Natury 2000 - evropsky významné lokality a ptačí oblasti v České republice. K dispozici v české a anglické verzi.

Autor: kolektiv autorů

Vydala: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Sagittarií

Olomouc 2007

 Území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji Území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji

Mapa znázorňující území soustavy Natura 2000 - evropsky významné lokality a ptačí oblasti v Olomouckém kraji.

Autor: kolektiv autorů

Vydala: Sagittaria ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR

Olomouc 2007