Management lokalit s výskytem matizny bahenní

eea grants

Projekt podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Norway grants

Zájmové druhy: Matizna bahenní (Angelica Palustris); Javor jasanolistý (Acer negundo)

Začátek realizace: 1. října 2009

 Konec realizace: 31. října 2010

Místo realizace: Olomoucký kraj

- NPP Hrdibořické rybníky

- Černovírské slatiniště

NPP Hrdibořické rybníky
Odpovědná osoba: Mgr. Michal Krátký  
Popis projektu:

Projekt si klade za cíl úspěšně a efektivně realizovat praktickou část záchranného programu s prioritou realizace managementových opatření na lokalitách s výskytem matizny bahenní.

Prakticky se jedná o sečení travinobylinných porostů, likvidace ruderálů a výmladků po vyřezávce dřevin a vykácení nepůvodního javoru jasanolistého a porostů bezu černého. Mimo tyto aktivity bude realizována aktivní podpora druhové rozmanitosti luk (zalučněná pole) na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky formou výsevu regionální semenné směsi bylin.

Celý projekt je postaven na vytváření ideálních stanovištních podmínek pro růst a rozmnožování matizny bahenní v NPP Hrdibořické rybníky a Černovírské slatiniště.

Hlavní náplní projektu je:

-podpora druhové rozmanitosti luk na lokalitě NPP Hrdibořické rybníky

-strojní sečení luk v NPP Hrdibořické rybníky

-likvidace výmladků po vyřezávkách dřevin

-dosekávání nesečených ploch vhodných pro založení populace matizny bahenní

-sečení dlouhodobě nesečených ploch na lokalitě Černovírské slatiniště

-odstranění vybraných náletových dřevin

-propagace 

Označené javorovce
Kácení dřevin v NPP Hrdibořické rybníky
  Během vyřezávek bezu černého
  Štěpkování v Hrdibořicích 
Vyřezávání dřevin v NPP Hrdibořické rybníky

Mapa vyřezávek dřevin

Zobrazit místo Mapa vyřezávek na větší mapě

     - kácení javoru jasanolistého;    - vyřezávka výmladků javoru;     - vyřezávka bezu černého