Medlov-Králová

Jedná se o luční porosty na rozhraní katastru obcí Medlov a Králová se zachovalou druhovou skladbou střídavě vlhkých luk. Z významných druhů se zde vyskytuje zvonečník hlavatý (Phyteuma rbiculare) nebo kosatec sibiřský (Iris sibirica).

Medlov-Králová Medlov-Králová
Medlov-Králová zvonečník hlavatý