Mokřadní druhy pryšců

 Projekt řeší ochranu těchto tří mokřadních druhů pryšců v ČR. V roce 2000 byly zmapovány historické a recentní lokality, vytvořeny monitorovací plochy pro vyhodnocování vlivu managementu na populace pryšců a pro výzkum biologie a cenologie druhů. Pryšec lesklý a snad i bahenní není na Moravě nutno řešit příliš urgentně, horší je situace na českých lokalitách. Kritický stav byl zjištěn u pryšce kosmatého, který patrně nemá v ČR více než 15 lokalit.