Nabízíme

Sagittaria poskytuje pro investory a orgány ochrany přírody tyto služby:

Hodnocení vlivu investičních projektů na životní prostředí

Mezi naše činnosti patří také vypracovávání podkladů pro hodnocení vlivu investičních projektů na životní prostředí.

Z větších projektů jsme zpracovávali hodnocení revitalizace Čerlinky a Třídvorky nebo revitalizace litorálních zón Chomoutovského jezera.

V roce 2008 jsme zpracovávali přírodovědné průzkumy pro rychlostní silnici R55 a pro přeložku silnice I/11 a I/44.

V roce 2009 jsem zpracovali botanický průzkum a návrh opatření pro transfer ladoňky karpatské z lokality "U Vaňků" v rámci přípravy stavby "I/57 Semetín - Bystřička".

Pokud budete mít zájem o naše služby nebo se budete chtít jen informovat, neváhejte nás kontaktovat.

HBH projekt

Plány péče o zvláště chráněná území

Pro orgány ochrany přírody zpracováváme plány péče pro zvláště chráněná území. Pro Správu CHKO Litovelské Pomoraví jsme zpracovali plán péče o PR Plané loučky, pro OÚ Přerov plán péče o PR Škrabalka a PR Kolečko, pro AOPK středisko Olomouc plán péče o NPP Hrdibořice, pro OÚ Prostějov plán péče o PP Pod liščím kupem a PP Louky pod skalou a pro OÚ Bruntál plán péče o PR Mokřiny u Krahulčí.

Inventarizační průzkumy

Zpracováváme inventarizační průzkumy pro zvláště chráněná území a biologicky cenná území. Za nejvýznamnější považujeme botanický inventarizační průzkum PR Plané loučky, komplexní inventarizační průzkum PR Kolečko, botanický průzkum PR Mokřiny u Krahulčí nebo inventarizační průzkum Černovírského slatiniště.

Na objednávku provedeme i realizaci specifických opatření ve zvláště chráněných územích včetně označení a instalace informačních panelů.