Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky

Nedaleko Hrdibořic najdeme rozsáhlé slatinné louky se vzácnými druhy rostlin a živočichů obklopené rybníky vzniklé těžbou slatiny pro lázeňské účely.

Lokalita je výjimečná výskytem vzácné potočnice drobnolisté (Nasturtium microphyllum) a matizny bahenní (Ostericum palustre).  V rybnících vzplývají rdesty (Potamogeton), lakušníky (Batrachium), stolístky (Myriophyllum) a řečanka zubatá (Najas marina), na okrajích roste rákos (Phragmites) a orobinec (Typha).

Rybníky z velké části obklopují lesíky s topoly (Populus), vrbami (Salix), olšemi (Alnus) a jasany (Fraxinus).

Louky mimo jiné hostí ostřice (Carex) nebo kosatec žlutý (Iris pseudacorus).

Různorodé biotopy využívá velké množství ptačích druhů, například bukáček malý (Ixobrychus minutus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), čírka modrá (Anas querqedulla), poláci (Aythya), potápky (Podiceps), lyska černá (Fulica atra), moták pochop (Circus aeruginosus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Rybníky obývají také skokani (Rana).

 

Hrdibořické rybníky Louka s kanálem v zimě během prořezávek

 


Zobrazit místo NPP Hrdibořice na větší mapě