Národní přírodní památka Třesín

Národní přírodní památku představuje systém veřejnosti přístupných Mladečských jeskyní vytvořených ve východní části vápencového vrchu Třesín. Jeskyně jsou paleontologickým a archeologickým nalezištěm evropského významu. Prosluly nálezy pleistocenní fauny (starší čtvrtohory) a zejména objevem tzv. mladečského člověka aurignacienské kultury, nejstaršího známého člověka moderního typu v Evropě. Podobné nálezy nejsou ve Střední a Východní Evropě běžné. Třípatrový systém Mladečských jeskyní byl vytvořen ponornými vodami Hradečky a Rachtavy a dosud nebyl zcela prozkoumán. Jeskyně jsou zimovištěm několika druhů letounů, pravidelně přilétá vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (M. daubentonii) a netopýr ušatý (Plecotus auritus).

Mladečské jeskyně vrápenec malý


Zobrazit místo NPP Třesín na větší mapě