Národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla

Celorepublikově významná botanická lokalita v blízkosti obce Lísky na Kroměřížsku. Zahrnuje stepní část Oulehla, kde je jeden z nejbohatších výskytů druhů z čeledi vstavačovitých na Moravě. V lesní části Strabišov se nachází zbytky cenné vegetace v podrostu kulturního lesa (smrk, borovice, modřín) a dubohabřin. Ze vzácných rostlinných druhů na lokalitě roste například vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač nachový (Orchis purpurea), vemeník dvoulistý (Plantathera bifolia), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine). Ojediněle se vyskytuje jeřáb břek (Sorbus torminalis).

     Sagittaria na lokalitě zajišťuje pravidelné každoroční sečení  a od roku 1997 zde pravidelně provádí monitoring populace vstavače trojzubého, dále koniklece velkokvětého a střevíčníku pantoflíčku.

 

strabisov-oulehla


Zobrazit místo Strabišov - Oulehla na větší mapě