Naše sídlo v Křelově

takhle jsme to koupili vodovod kopání vodovodu
kopání vodovodu dláždění úklid dvoru
vyklízení chlévů vsazování rámů dveří a oken nová okna a dveře
nová pracovna vstup do kanceláří skladová místnost nad kancelářemi
úprava terénu na zahradě nový skleník
hotová dlažba kolem skleníku
přesunuté kultivace na dlažbu a takto jsme kultivace přesouvali a takto jsme kultivace přesouvali
původní umístění kultivací se postupně vyklízelo hotovo :) zahrada za dvorem ještě bez kultivací
zahrada za dvorem s kultivacema řádky s matiznou bahenní ve skleníku - matizna nahoře a jebloně lesní dole
regály pro matizny
špalkování úhledné komínky špalků