Naučná stezka Špraněk

Začátek i konec NS je v obci Javoříčko. Stezka je dlouhá 5 km a je určena pro pěší turisty. Stezka se nachází v NPR Špraněk tvořené protáhlým vápencovým vrchem s nejvyšším bodem  Vysoký Špláz 539 m n. m. Území je typické příkrými, často skalnatými srázy posetými škrapy a jeskynními otvory. K nejnápadnějším patří skalní brána a zřícený závrt Zátvořice, jeskyně Svěcená díra a homolovité skalisko Zkamenělý zámek se skalní bránou, okny a jeskyněmi. V hloubce vápencového souvrství vrchu Špraňku je vytvořen rozsáhlý několikapatrový systém soustavy Javoříčských jeskyní. Pro celé území byla v minulosti charakteristická vegetace vázaná na vápencové podloží tvořená většinou bukovými porosty s bohatým bylinným patrem, která se dnes bohužel dochovala jen na části celého území.

 

spranek_300

  

Zastavení první: Úvodní
Zastavení druhé: Javoříčské jeskyně
Zastavení třetí: Zátvořice
Zastavení čtvrté: Svěcená díra
Zastavení páté: Zkamenělý zámek
Zastavení šesté: Ponory Špraňku a Javoříčky
Zastavení sedmé: Bučina na vápenci

spr4_400

 


Zobrazit místo Naučná stezka Špraněk na větší mapě