Naučná stezka Třesín

Naučná stezka Třesín vede přes stejnojmenný krasový vrch v těsné blízkosti obce Mladeč v CHKO Litovelské Pomoraví. Jedná se o návrší tvořené devonskými vápenci s řadou krasových útvarů včetně jeskyní. Veřejnosti přístupné jsou Mladečské jeskyně, které tvoří složitý labyrint puklinových chodeb a řícených dómů a jsou významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Pro celé území je typická teplomilná vegetace vápenců a skladba lesa, který tvoří teplé dubohabrové háje a bukové doubravy. Mimo bohatou geologickou minulost je území typické prehistorickým osídlením s řadou archeologických nálezů. Pestrost území jímž naučná stezka prochází dokládá poslední zastavení u romantického areálu Lichtenštejnů, kde můžeme vypozorovat určitou podobnost s mnohem známějším Lednicko - Valtickým areálem.

tresin

 


Zobrazit místo Naučná stezka Třesín na větší mapě