Nemilanská cihelna

Nemilanská cihelna je výzPřeslička různobarvánamná Olomoucká botanická lokalita, protože se zde zachovaly pozůstatky teplomilné vegetace na spraši, které se  jinde v okolí vyskytují jen ojediněle. I tady probíhala v minulosti těžba sprašových hlín na výrobu cihel.

Na severním okraji území se nachází mokřina, která je útočištěm kriticky ohrožené přesličky různobarvé (Equisetum variegatum). Z dalších významných druhů rostlin, které se na lokalitě dnes vyskytují, patří smldník alsaský (Peucedanum alsaticum), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), nebo zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Na části území cihelny se nachází i stromy a keře, které umožňují hnízdění ptáků například budníčka menšího (Phylloscopus colybita), žluny zelené (Picus viridis), šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris), ťuhýka obecného (Lanius collurio) nebo kalouse ušatého (Asio otus). 

 

Nemilanská cihelna

 
Zobrazit místo Nemilanská cihelna na větší mapě