Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

- jednoletá bylina až  2 m vysoká; listy vstřícné nebo v trojčetných přeslenech; květy v úžlabních hroznech, růžově nachové, zřídka bílé

- hojná především podél vodních toků, cest, na okrajích lesů.

 netykavka-zlaznata   netykavka-detail-kvetu

Netýkavka je jednoletá, i více jak 2m vysoká rostlina původem z oblasti Kašmíru a Nepálu. K nám se dostala na počátku 20. stol. jako okrasná a medonosná rostlina. Šíří se především v okolí vodních toků a na vlhkých stanovištích - lužní lesy, mokřady... Vytváří jak kompaktní tak nezapojené plošně rozsáhlé porosty. Likvidace je téměř nemožná - obrovská produkce semen, snadné šíření, jednoletý charakter a nezapojené plošně rozsáhlé porosty neumožňují efektivně využít jak mechanickou (lze snadno vytrhávat) tak chemickou likvidaci. Lokálně lze každoročním vytrháváním omezit její růst na dané lokalitě.