Péče o CHKO, NP a další činnosti

sečení křovinořezem sečení křovinořezem dvoububnová sekačka
sečení jednobubnovou sekačkou sečení reformkou sečení reformkou
ruční hrabání úklid posečené hmoty ruční hrabání
úklid biomasy - posečené hmoty úklid biomasy odvoz posečené hmoty
odvoz posečené hmoty úklid biomasy pálení nekvalitní posečené hmoty
pálení nekvalitní posečené hmoty pálení nekvalitní posečené hmoty
hrabání lehkou mechanizací
hrabání lehkou mechanizací do řádků
balíkování sena
přesazování olší
přesazování olší přesazování olší zpevňování břehů Litovelského rybníka
zpevňování břehů Litovelského rybníka kácení kácení topolu
prořezávky Libavá
úklid prořezávek
úklid prořezávek
úklid Libavá
vyřezávky připravené pro štěpkování
štěpkování
štěpkování
štěpkování
štěpkování
pruhové značení hranic Zvláště chráněného území (ZCHÚ) pruhové značení hranic Zvláště chráněného území (ZCHÚ) pruhové značení hranic ZCHÚ
likvidace invazních druhů rostlin likvidace invazních druhů rostlin stavění úkrytu pro včely a jiné živočichy
stavění úkrytu pro včely a jiné živočichy značení ZCHÚ státními znaky značení ZCHÚ státními znaky