Kožušany

Popis: Malá, zatopená, bývalá pískovna severně od Kožušan (obce Kožušany-Tážaly) v okrese Olomouc.

Katastrální území: Kožušany

Rozloha: 0,2 ha

GPS: 49°32'34.815"N, 17°15'9.671"E

Rybářský revír: -

Přírodní stav lokality: Menší bývalá pískovna oválného tvaru, zčásti obklopená lesními porosty a zčásti polními pozemky. V některých částech jsou vyvinuty i úzké porosty rákosin.

Biotopy: Podle klasifikace zpracované v Katalogu biotopů České republiky je na lokalitě možné vylišit následující biotopy:

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

M1.3 – Eutrofní vegetace bahnitých substrátů

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

L2.4 – Měkké luhy nížinných řek (náznak, nereprezentativní)

Zjištěné významné druhy rostlin:

prustka obecná (Hippuris vulgaris) C1, KO

Zjištěné významné druhy živočichů:

Hmyz

šidélko rudoočko (Erythromma najas)

šídlo rákosní (Aeshna affinis) VU

Obojživelníci, plazi

zelení skokani (Pelophylax esculentus synklepton) NT-VU

Ptáci

na tahu, nehnízdící:

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VU

Význam zjištěných přírodních jevů: Díky výskytu kriticky ohrožené prustky obecné má lokalita nadregionální význam. Dále se zde vyskytuje celá řada dalších druhů rostlin a živočichů.

Atraktivita lokality z hlediska pozorování přírody: Spíše menší, lokalita je ale významná výskytem prustky.