Štěrkovny a pískovny střední Moravy

Název projektu: "Mapování přírodního stavu a biodiverzity štěrkoven a pískoven střední Moravy a zhodnocení možností jejich využití pro turistiku a ekologickou výchovu"Krčmaňská pískovna

Začátek realizace: 1.1.2010

Konec realizace: 31.12.2010

Místo realizace: Olomoucký kraj, Zlínský kraj

Odpovědná osoba: Mgr. Michal Krátký

Základní idea:

Zmapování možností využití štěrkoven a pískoven střední Moravy z hlediska "přírodní" turistiky zaměřené na pozorování zajímavých či výjimečných přírodních jevů (např. ptáků, vzácných rostlin, přírodních biotopů), a to na základě odborného zhodnocení těchto lokalit, jejich biodiverzity. Na základě výstupů bude realizována propagace zájmových lokalit jako míst potencionálních cílů pro turistické využití.Krčmaň - severní pískovna

Cíle:

  1. analýza přírodního stavu a biodiverzity jednotlivých lokalit štěrkoven a pískoven
  2. vyhodnocení významu zjištěných přírodních jevů (druhů, skupin druhů, biotopů apod.) na jednotlivých lokalitách
  3. zhodnocení možností prezentace těchto významných jevů veřejnosti, a to tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění daného jevu
  4. navržení možností zlepšení stavu lokality zároveň se zakomponováním ekoturistiky do jejího využití
  5. prezentace získaných informací o vybraných lokalitách veřejnosti - na internetovách stránkách a přímo na lokalitách při exkurzích pro veřejnost

Přehled mapových lokalit:

interaktivní mapa z odkazy na dané lokality:


Zobrazit Štěrkovny a pískovny střední Moravy na větší mapě

Klasická mapa s popisky ZDE

Lokality:


1. Pískovna Mohelnice (Moravičanské a Mohelnické jezero)
2. Želechovice - pískoviště
3. Materiálové jámy podél železniční trati u Červenky
4. Štěrkovna Náklo
5. Příkazská štěrkovna
6. Pískovna Štěpánov
7. Chomoutovské jezero
8. Hlušovice
9. Poděbrady
10. Pískovny mezi Olomoucí a Chomoutovem
11. Jezírka (bývalé drobné štěrkovny v Černovírském lese u Olomouce)
12. Slavonínská štěrkopískovna
13. Olomouc – Nový Svět (u trati Ol. hl. n. - Ol. Nový Svět)
14. Drobné štěrkovny při silnici Olomouc Holice – Nové Sady
15. Amerika (Olomouc – Holice)
16. Nemilanská a Onderkova pískovna
17. Kožušany
18. Drobné pískovny u Tážal (Kaluhy, Močidlo)
19. Charváty (Blatecká štěrkovna)
20. Štěrkovna Grygov
21. Pískovny u Krčmaně
22. Císařov
23. Pískovny u Moravy u Tovačova
24. Tovačovská jezera
25. Uhřičice
26. Pískovny u Záříčí
27. Materiálové jámy podél trati Kojetín - Chropyně
28. Štěrkopískoviště u Bezměrova
29. Šlajza
30. Medkovy rybníky
31. Hráza (Hrubý rybník u Kroměříže)
32. Pískovna Hulín
33. Skalky (u Hulína)
34. Štěrkovna Kvasice

 

 

Poskytovatelem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR