Plumlov-vinohrádek

Na západním okraji obce Plumlov se nachází acidofilní teplomilné trávníky s mnoha zvláště chráněnými druhy. Vyskytuje se zde silně ohrožený koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), křivatec rolní (Gagea villosa), dále zvonek moravský (Campanula moravica), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) nebo jetel alpínský (Triforium alpestre). Populace koniklece velkokvětého je na lokalitě sledována v rámci monitoringu druhů soustavy Natura 2000. Na lokalitě chybí tradiční hospodaření což je kosení a pastva a trávníky zarůstají náletovými dřevinami. Sagittaria usiluje o jejich obnovu a vytvoření mozaiky teplomilných trávníků a osamocených keřů.

Pohled dolů z Vinohrádku  Vinohrádek 


Zobrazit místo Vinohrádek - Plumlov na větší mapě