Pozemkový spolek

Sagittaria je nositelskou organizací akreditovaného pozemkového spolku. Jako pozemkový spolek působíme od roku 1995 a v roce 2000 jsme byli akreditováni v rámci národního programu "Místo pro přírodu" Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody.

Tento otevřený program ÚVR ČSOP, podporovaný Ministerstvem životního prostředí, má navázat na prvorepublikovou tradici pozemkových a okrašlovacích spolků a jeho cílem je vybudovat síť pozemkových spolků, které budou pečovat o cenná území a přírodní a kulturní památky České republiky. Akreditace PS má zabezpečit, že myšlenka pozemkových spolků nebude zneužita.

Cílem našeho pozemkového spolku je pomocí práv k ekologicky cenným lokalitám zajistit potřebnou péči k uchování přírody a krajiny.

Sagittaria se již od roku 1994 snaží získat právní vztah k biologicky hodnotným pozemkům v rámci okresu Olomouc. Sagittaria získala tři pozemky do vlastnictví, jeden jako dar a dva výkupem od drobných vlastníků. Dále má mnoho pozemků v nájmu z Fondu chráněných území AOPK ČR, z Pozemkového fondu a od drobných vlastníků. K několika pozemkům se podařilo získat nájemní smlouvu na dobu určitou a to na 5 let a obnovit tuto smlouvu na dalších pět let. Od města Olomouce jsme získali smlouvu o výpůjčce na pozemky na Černovírském slatiništi a Nemilanské cihelně. Na řadě pozemků realizujeme managementové práce se svolením vlastníků pozemků.

Aktuální přehled lokalit v péči Pozemkového spolku Sagittaria najdete v přehledu zájmových lokalit.

Projekt Pozemkového spolku je financovám z programu Českého svazu ochránců přírody "Místo pro přírodu", Nadace Open Society fund Praha a Nadace Veronica.

ČSOP MPP Nadace Veronica

OSF Praha