Přírodní památka Daliboř

Kosatec sibiřskýSlatinná louka uprostřed komplexu lužních lesů (CHKO Litovelské Pomoraví) nedaleko obce Horka nad Moravou. Na lokalitě se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin, například silně ohrožený kosatec sibiřský (Iris sibirica), violka slatinná (Viola stagnina) a další mokřadní druhy jako je čestec dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium), bukvice lékařská (Betonica officinalis) nebo pryšec kosmatý (Tithymalus villosus). Žije zde typická luční fauna bezobratlých.

 

 

 

Daliboř