lokalita Kašpárovec

Vrch Kašpárovec se nachází nedaleko obce Slatinice ve východním úbočí Velkého Kosíře. Je významný výskytem přirozené či polopřirozené teplomilné vegetace v intenzivně obhospodařované krajině. Setkáme se zde s typicky teplomilnými druhy rostlin, z nichž některé tu dosahují severní hranice rozšíření, např. mochna bílá (Potentilla alba). Najdeme zde i druhy chráněné jako je zvonek moravský (Campanula moravica), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), vemeník dvoulistý (Plantathera bifolia) a silně ohrožený vstavač kukačka (Orchis morio), který se v okolí vyskytuje jen zde a na Malém Kosíři. Z živočišné složky je nejbohatší entomofauna, teplomilná stanoviště vyhovují motýlům, kobylkám, sarančím a cvrčkům polním (Gryllus campestris). Zaznamenána zde byla i kudlanka nábožná (Mantis religiosa), typický zástupce teplomilného hmyzu.

PP Kašpárovec PP Kašpárovec
PP Kašpárovec PP Kašpárovec - managementové práce

 


Zobrazit místo Kašpárovec na větší mapě