Přírodní památka Skřípovský mokřad

Mokřadní louky a jezírka na okraji obce Skřípov na Prostějovsku. Území je pozůstatkem rozlehlého vrchoviště, tzn. zamokřeného vyzdvihnutého rašeliniště, kde je voda doplňována pouze srážkami. Najdeme zde různé druhy ostřic (Carex), sítiny (Juncus), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), kosatec sibiřský (Iris sibirica), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Místy je vtroušena vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). V tůních roste silně ohrožený zevar nejmenší (Sparganium minimum), k rozmnožování je využívají obojživelníci skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis) nebo čolek horský (Triturus alpestris).

Management jsme na lokalitě zahájili v roce 2004. Na lokalitě usilujeme mimo jiné především o záchranu zevaru nejmenšího (Sparganium natans).

 

PP Skřípovský mokřad PP Skřípovský mokřad s upolíny v popředí
PP Skřípovský mokřad probíhající managementové práce

 

 


Zobrazit místo PP Skřípovský mokřad na větší mapě

Stránka byla vytvořena v rámci projektu Managementu biologicky hodnotných lokalit na střední Moravě.