Přírodní památka Za mlýnem

U obce Řimice na Litovelsku, nedaleko Nových Mlýnů, se nachází mokřadní společenstva vlhkých a bažinatých luk, jezírek a rákosin ve zbytku měkkého luhu, který tvoří vrba bílá (Salix alba) a topol bílý (Populus alba). Mimo přirozené mokřiny tu je i několik uměle vybudovaných tůní, které mají zvýšit druhovou pestrost lokality. Území je pravidelně zaplavováno blízkým tokem řeky Moravy. Jezírka oživuje bíle kvetoucí žebratka bahenní (Hottonia palustris) a rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius), z živočichů třeba vzácný měkkýš kružník Rossmaesslerův (Gyraulus rossmaessleri). Během jarních večerů se tu ozývá rosnička zelená (Hyla arborea) a skokani skřehotavý (Rana ridibunda) a štíhlý (R. dalmatina). V letních dnech zde můžeme vidět poletujícího batolce červeného (Apatura ilia). U blízké řeky žije bobr evropský (Castor fiber). Vlhké prostředí vyhovuje i užovce obojkové (Natrix natrix). Lokalitu mají v oblibě i vodní ptáci.
Přírodní památka je součástí chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je Ramsarskou úmluvou řazena mezi mokřady mezinárodního významu.

za-mlynem Rosnička zelená


Zobrazit místo PP Za mlýnem na větší mapě