Přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí

Mokřadní území v nivě Trusovického potoka nedaleko obce Krahulčí na Bruntálsku s výskytem početných populací ohrožených mokřadních druhů rostlin. Hlavním důvodem ochrany je  výskyt kriticky ohroženého starčku bažinného (Senecio paludosus), který zde má jednu z nejbohatších populací v ČR. Z dalších vzácných rostlin tu najdeme silně ohrožený mečík střecholistý (Gladiolus imbricatus), ohrožený prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vrbu rozmarýnolistou (Salix rosmarinifolia). Rozmnožuje se tu např. skokan hnědý (Rana temporaria).

 

Mokřiny u Krahulčí mečík střecholistý


Zobrazit místo Přírodní rezervace Mokřiny u Krahulčí na větší mapě