Přírodní rezervace Terezské údolí

Údolí říčky Šumice, která je osou přírodní rezervace, nabízí pestrou mozaiku biotopů, která hostí velké množství ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vedle teplomilných doubrav a dubohabrových hájů v údolí najdeme i vlhké louky a teplomilné trávníky. Tomu odpovídá i široké spektrum rostlinných druhů z nichž jmenujme alespoň kosatec sibiřský (Iris sibirica), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), lilii zlatohlávek (Lilium martagon), prstnatec pleťový (Dactylorhyza incarnata) nebo mochnu písečnou (Potentilla arenaria).
Z bezobratlých živočichů je tu často k vidění malý brouček svižník polní (Cicindela campestris), střevlíci (Carabus sp.), motýl perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) nebo batolec červený (Apatura ilia). Na vodní stanoviště je vázána řada obojživelníků jako čolek obecný (Triturus vulgaris) a horský (Triturus alpestris), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), nebo skokani (Rana sp.). Zajímavý je výskyt méně běžné užovky podplamaté (Natrix tessellata). Údolí taktéž významné pro ptactvo.Žije zde například výr velký (Bubo bubo), čáp černý (Ciconia nigra), datel černý (Dryocopus martius), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), skorec vodní (Cinclus cinclus) nebo ledňáček říční (Alcedo atthis).
Terezské údolí je také regionálně významným archeologickým územím. Můžeme tu navštívit pravěké hradiště Rmíz, nebo zbytky středověkého hradu. S přírodními i historickými zajímavostmi tohoto jedinečného území nás seznámí zdejší naučná stezka.

terezske cesta údolím

 


Zobrazit místo PR Terezské údolí na větší mapě