Projekty

Aktuální projekty Zájmové druhy Záchranné programy
AKTUÁLNÍ PROJEKTY ZÁJMOVÉ DRUHY ZÁCHRANNÉ PROGRAMY
Sagittaria dlouhodobě pracuje na celé řadě různorodých projektů. V této části naleznete informace o právě probíhajících projektech. Více... Jsme malé sdružení, a proto není v našich silách, abychom se mohli věnovat všem vzácným a ohroženým druhům rostlin a živočichů. Proto se více soustředíme jen na některé z nich. Více... Cílem záchranných programů je obnova stabilních populací ohrožných rostlin na konkrétních lokalitách. Více...
Ukončené projekty Ukončené projekty
UKONČENÉ PROJEKTY TVORBA REGIONÁLNÍ SEMENNÉ SMĚSI
V této části najdete informace o uskutečněných a ukončených projektech, které Sagittaria realizovala. Více... Tento projekt byl zahájen teprve v roce 2005. Hlavním cílem je vytvořit vhodnou regionální semennou směs lučních druhů rostlin na dosevy nově založených luk. Více...