Realizace záchranného programu pro matiznu bahenní

eea grants

Projekt podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

norway grants

 Zájmový druh: Matizna bahenní (Angelica palustris)

Začátek realizace: 1. 4. 2009Plodící matizna

Konec realizace: 31. 10. 2010

Místo realizace: Olomoucký kraj

- NPP Hrdibořické rybníky

- Černovírské slatiniště

Odpovědná osoba: Martin Kubis

Aktuální vývoj projektu:
- Chladová stratifikace a skleník
- Kultivační nádrže/Pařeník
- Stojany na sadbovače

***NOVINKA*** Vydali jsme leták o NPP Hrdibořické rybníky. Více...

 Popis projektu:

Projekt je postaven na obnově stabilních populací na lokalitách NPP Hrdibořické rybníky a Černovírské slatiniště. Výsevová plocha v ČernovířePojmem stabilní populace rozumíme v rámci projektu vytvořit na zmíněných lokalitách takové podmínky, že v rámci jejich zájmového území budou existovat populace dostatečně velké a silné pro dlouhodobé setrvání na těchto plochách, schopné reprodukce a ecese semenáčků a další šíření druhu v rámci zájmových lokalit na vhodná místa.

V rámci projektu budou založeny kultivační plochy pro trvalou kultivaci druhu a produkci semen. Semena budou ukládána do semenné banky Sagittarie a Vlastivědného muzea Olomouc. V rámci kultivačního zázemí budou produkovány mladé rostliny matizny pro následné výsadby a kvalitní osivo pro výsev na zájmové lokality.Matizna v trávě

Součástí projektu jsou i genetické analýzy populace matizny bahenní v ČR a také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Budou vytvořeny hydrologické a hydrogeologické studie v NPP Hrdibořické rybníky s návrhem na zlepšení současného stavu ve vztahu k matizně bahenní.

 

 
Zobrazit místo Černovírské slatiniště na větší mapě
Zobrazit místo Hrdbořické rybníky na větší mapě


Čerstvě napikýrovaná matizna v sadbovačíchMatizna napikýrovaná v sadbovačíchMatizna na jedné z výsevových ploch v Hrdibořicích

Matizna na jedné z ploch v Hrdibořicích

Plocha č. 3 v Hrdibořicích po obsekáníPlocha č.3 v Hrdibořicích po obsekání

  

  

  

  

  

 

Hrdibořické rybníky

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. 

eea grants Norway grants