Realizace vhodného managementu formou sečení travních porostů a prořezávkou dřevin

Prořezávka dřevin na Strejčkově lomu:

PP U Strejčkova Lomu - před vyřezávkou PP U Strejčkova Lomu - po  vyřezávce

 

Seč v Přírodní Rezervaci Blátka:

PP Blátka - před sečí

PP Blátka - po seči

 

Seč a vyřezávka Na Skále (Vranovice-Kelčice):

Na Skále - před vyřezávkou a sečí Na Skále - po vyřezávce a seči