Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus)

- statná až 250 cm vysoká vytrvalá bylina, často drsně chlupatá; listy většinou vstřícné, drsné; žluté úbory na konci větví jednotlivé až 8 cm v průměru

- velmi častý na okraji lesů, na rumištích, podél cest a vodních toků

Původem ze Severní Ameriky, v Evropě se rozšířil okolo 16. stol., u nás z počátku pěstován jako kulturní plodina "židovské brambory", jako pícnina ke skrmení hospodářskými zvířaty, či jako technická plodina - výroba bioethanolu, energetická plodina. Jedná se o poměrně statné vytrvalé rostliny až 3m vysoké s nápadnými žlutými květy (srpen - říjen). Šíří se nejčastěji kolem vodních toků a vytváří mohutné kompatkní porosty. Nejúčinnějsí likvidace je postřik herbicidem.

topinambur

topinambur