Tvorba regionální semenné směsi

Tento projekt byl zahájen teprve v roce 2005. Hlavním cílem je vytvořit vhodnou regionální semennou směs lučních druhů rostlin na dosevy nově založených luk. Těchto luk vzniklo v posledním desetiletí na střední Moravě mnoho hektarů,bude však trvat řadu let než dosáhnou vysoké druhové pestrosti. U některých zalučněných ploch izolovaných v okolní zemědělské krajině by tento proces trval ještě mnohem déle, protože v jejich okolí nejsou žádné druhově pestré louky. Proto je naší snahou provést dosycení těchto nově zalučněných ploch dalšími druhy a vytvářet tak druhově pestré travní porosty.
 druhyluksuseni
Na vytipovaných lokalitách byly označeny plochy proti vysečení nebo bylo dohodnuto ze zemědělci vynechání pruhů v loukách, ze kterých byly po dozrání semen jednotlivých druhů sbírány semena. V roce 2005 jsme takto posbírali semena 35 druhů rostlin (převážně bylin). Tyto semena pocházejí převážně z druhově pestrých mokřadních a střídavě vlhkých luk CHKO Litovelské Pomoraví. Z těchto semen budou založeny matečnicové porosty, ze kterých budeme sbírat semena na dosevy luk.

Tento projekt je podporován v rámci otevřeného programu ČSOP - Ochrana biodiverzity. 

 

Aktuální projekt 

 

Semena lučních bylin
Semena různých druhů lučních bylin
Semena v požadovaném poměru před smícháním
Správný poměr semen se smíchá a připraví pro dosevy na lokalitách