Botanický a zoologický monitoring lokality Vranovice

Řešitel:

SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy,
občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R
Lipové náměstí 3, 783 36 Křelov
IČ: 41031547

Zpracovatelé jednotlivých taxonomických skupin:

  1. Botanika – S. Dostalík, M. Krátký (Sagittaria, Křelov)
  2. Denní motýli – P. Kovařík (Sagittaria, Křelov)
  3. Batrachologie a herpetologie – M. Krejčí (externí spolupracovník, Hlubočky)
  4. Ptáci - P. Kovařík (Sagittaria, Křelov)
  5. Savci – J. Losík (externí spolupracovník, Olomouc)

Podrobné informace o metodice výzkumů a významu lokality jsou uvedeny ve zprávách u jednotlivých taxonomických skupin.

Dosažené výsledky a zhodnocení přínosu projektu:

Projekt napomohl ke zmapování stavu lokality a vyskytujících se populací rostlin a živočichů. Tato lokalita nebyla dosud podrobněji zkoumána; v rámci projektu byl zjištěn a zhodnocen výskyt vyšších rostlin, denních motýlů, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Byla zde nalezena celá řada ohrožených druhů. Na základě získaných dat bude také možné sledovat vývoj lokality, na které byla obnovena cílená péče o biotopy teprve před několika lety.

Výsledky jednotlivých výzkumů zde ke stažení v pdf:

Lokalizace projektu: Obr. 1 - Orientační mapa se zákresem zkoumaného území

Orientační mapa se zákresem zkoumaného území

Obr. 2 - Ortofotomapa zkoumaného území

Ortofotomapa zkoumaného území