Záchranné programy

V rámci realizace podpory našich nejohroženějších druhů jsme připravili a realizujeme záchranné programy tří kriticky ohrožených rostlin.

Na celostátní úrovni se zabýváme o tyto druhy:
matiznu bahenní (Angelica palustris)
vstavač trojzubý (Orchis tridentata)
plavín štítnatý (Nymphoides peltata)

Na regionální či lokální úrovni jsou to tyto druhy:
popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)
sítina tmavá (Juncus atratus)
kosatec sibiřský (Iris sibirica)
přeslička různobarvá (Equisetum variegatum)