Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)

- vytrvalé byliny až 150 cm vysoké; lodyha nevětvená, nahoře drsně pýřitá; listy alespoň na žilnatině na rubu drsně pýřité; květ tvoří lata složená z drobných úborů, zákrov 2-3 mm dlouhý; zlatožluté  jazykovité květy 1-1,5 mm dlouhé kratší než trubkovité květy.

- hojný na rumištích a v okolí vodních toků

Je velice podobný Zlatobýlu obrovskému, liší se tvarem listů a chlupatostí lodyhy.

zlatobýl kanadský