Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Motýl světlin, okolí lesních cest a lesních plášťů v teplých listnatých lesích se skladbou porostů blízkou přírodě a bohatým bylinným patrem. Druh zařazen mezi chráněné druhy soustavy Natura 2000. V rámci aktivit monitorujeme jeho populace a připravujeme záchranný program.