Jeřáb břek (Sorbus torminalis)

Strom, řidčeji keř 3 - 12 metrů vysoký rostoucí v šípakových a subxerofilních teplomilných doubravách, suchomilnějších dubohabřinách a vápnomilných bučinách. Břek je konkurenčně méně zdatným druhem a proto jej najdeme řidčeji rostoucí v lesních porostech. Stromy plodí až v pozdním věku (30-40 let). Druh je podle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Holub, Procházka 2000)  řazen mezi C4 druhy - vzácnější taxony vyžadující další pozornost, v rámci okrasu Olomouc lze jej zařadit mezi druhy silně ohrožené s několika plodícími stromy v NPP Třesín.

Sagittaria od roku 1999 pěstuje jeřáb břek v počtu okolo 3 000 kusů a připravuje ve spolupráci se Správou CHKO Litovelské Pomoraví jeho vysazení na vybrané vhodné lokality v okrese Olomouc. Sazenice byly vypěstovány ze semen sebraných z několika stromů na Třesíně.

jerab_brek_350

Jeřáb břek
Jeřáb břek