Přírodní památka U strejčkova lomu

V těsné blízkosti Strejčkova lomu u obce Krčmaň se nachází zvlněná travnatá step s teplomilnými druhy rostlin, které reprezentuje koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), máčka ladní (Eryngium campestre), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), len žlutý (Linum flavum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), růže keltská (Rosa gallica) nebo bělozářka větvitá (Anthericum ramosum). Na ně je vázáno velké množství živočichů, zejména bezobratlých. Ze stepních druhů motýlů je to například soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), modrásek vikvicový (Polyommatus coridon) a vřetenuška (Zygaena).

Podloží je tvořeno vápenci, které vytváří viditelné povrchové krasové jevy a pravděpodobně i podzemní dutiny. Proto zde v minulosti probíhala těžba vápence. V jednom z opuštěných lomů na okraji památky byly nalezeny mikrofosilie z dob kdy bylo území zaplaveno mořem.

Na lokalitě provádíme pravidelný monitoring vstavače trojzubého (Orchis tridentata) od roku 1997. Od roku 2000 provádíme na lokalitě pravidelný management na ploše (a v jejím okolí) s výskytem vstavače trojzubého, která byla do té doby ponechána bez jakéhokoliv zásahu.

PP U Strejčkova Lomu - před vyřezávkou PP U Strejčkova Lomu - po  vyřezávce
PP U Strejčkova Lomu
PP U Strejčkova Lomu - managementové práceZobrazit místo PP U Strejčkova lomu na větší mapě